Gnarpan Kalejdoskop:
 
Några länkar till svenska myndigheter och statliga verk
 


Sveriges flagga
 
 
 
line Officiell Sverige direkt
Apoteket
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Barn- och elevombudet
Bilprovningen
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet

Carl Den XVI Gustav och
Den Kungliga Familjen


Energimyndigheten
Exportrådet
Fiskeriverket
Företagarguiden
Försäkringskassan
Inspektionen för strategiska-
produkter

Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kriminalvården
Krisberedskaps-
myndigheten

Kustbevakningen
Körkortsportalen
Livsmedelsverket
line Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för skolutveckling
Migrationsverket
Naturvårdsverket
Patent och Registreringsverket
Polisen
Posten
Regeringen
Riksantikvarieämbetet
Riksbanken
Riksdagen
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Räddningsverket
Sjukvårdsrådgivning
Sjöfartsverket
Skatteverket
Skolinspektion
Skolverket
Statens Folkhälsoinstitut
Statens Strålsskyddsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Systembolaget
Trafikverket - Vägverket
Transportstyrelsen
Tullverket
Utrikespolitiska institutet
Valmyndigheten
Verva - (Verket för förvaltningsutveckling)
© GNARPAN 2001-2011 - ALL RIGHTS RESERVED