Gnarpan Kalejdoskop
 
Val av växtjord
 

 
 
 


Att välja växtjord är inte enkelt.
För ett bra resultat rekommenderas yrkessortimentet.

S-jord
Den rätta jorden för sådd och sticklingsförökning. Används i lådor och medelstora pluggar. Består av en finriven torvblandning med tillsats av 25 volym % lufthållande perlit. En liten sandtillsats underlättar vattenupptagningen ytterligare och gör att jorden "rinner" bra samt inte klumpar ihop sig. Svagt grundgödslad med extra tonvikt på mikronäringstillförseln.
U-jord
Succeblandningen för utomhusbruk i urnor samt olika former av planteringskärl. Består av strukturbärande blocktorv, komposterad bark och Peatnuggets i kombination med fukt- och näringshållande högförmultnad torv. Jorden är mycket stabil mot hopsjunkning och har ett stort näringsinnehåll som fungerar både på kort och lång sikt. Extra reserver på mikronäringssidan.
P-jord
Mörk, myllig plantjord för kruk- och utplanteringsväxter. Består av en blandning av lufthållande lågförmultnad torv och vatten- och näringshållande högförmultnad torv. Sandtillsatsen gör jorden lättarbetad och lätt att vattna upp. Jorden är relativt kraftigt gödslad för en snabb och kraftig plantetablering. Denna klassiska Hasselforsblandning finns även kvar i 80-liters förpackning.
K-jord
Jord för krukväxtodling. Består av en blandning av lågförmultnad styckegrävd blocktorv och harvad torv. Torvblandningen svarar för god struktur och luftkapacitet. Tillsats av sand och granulerat lermineral ger stadga och ökar den näringshållande förmågan. K-jord går även att få med inblandning av Peatnuggets, vilket ökar strukturstabiliteten ytterligare.
I-jord
Jord för inredning med växter i inomhusmiljöer. Jorden är strukturstabil och lämppar sig bra för inomhusplanteringar i t.ex. långtidsbevattnande kärl och i planteringsytor med eller utan bevattningssystem. För att ge jorden en stabil struktur har vi tillsatt PeatNuggets.
E-jord
KRAV-märkt jord för yrkesmässig ekologisk odling. Blandning av olika torvslag i kombination med sand och näringshållande lermineral. Tillsats av komposterad naturgödsel förstärkt med torkad, pelleterad hönsgödsel sörjer för god mikrobiologisk aktivitet och ett stort näringsförråd. Bör spädas ut om den används som såjord.
Special
Säcken som kan innehålla allt! Används för kundens specialbeställda egna blandningar men också för produkter som inte har något eget emballage, t ex Ampel-/surfiniajord, Växtmull och Champinjonjord. Varje säck förses med en tydlig etikett som anger innehåll på ett klart sätt så att inga förväxlingar behöver ske. Rådgör gärna med Hasselfors Gardens välutbildade och erfarna personal vid beställning av egna blandningar!
Förpackad torv
Den första yrkesodlarprodukten Hasselfors lanserade för snart 40 år sedan var tryckpackad torv i säck. Idag packar vi torven i lätthanterade 150-liters säckar samt i en större säck som rymmer 250 liter. Den nybyggda produktionslinjen klarar att ta fram torv i ett flertal olika rivningsgrader och borgar för att varumärket har den höga kvalitetsstatus som genom åren gjort det till en uppskattad produkt både inom och utanför landets gränser.
Master Naturtorv
Ljus torv utan tillsatser.
Master Växttorv
Ljus torv med kalk och gödsel. Fraktion: fin, medel eller grov.
© GNARPAN 2001-2011 - ALL RIGHTS RESERVED