Gnarpan Kalejdoskop
 
Att bygga damm i trädgården är enklare än man kan tro.
  
 

markera dammens form


fast kant av hålsten


grusgrund under vattenytan


stenar eller torvblockKonsten att anlägga en damm
Låt inte drömmen om vatten i trädgården förbli en dröm. Att anlägga en damm är enklare än man kan tro. Mindre dammar finns färdigformade i plast, i varierande modeller och storlekar. För större dammar klär man botten med dammfolie av plast eller med gummiduk (butylduk). På balkong eller uteplats kan ett kärl, t ex en trätunna, bli en damm i miniatyr. Ge kärlet färg och liv med en eller ett par vattenväxter, en dvärgnäckros passar bra.
Praktiska råd
Välj dammens läge med omsorg. Växterna i dammen utvecklas och blommar bäst där det är riktigt soligt och varmt. Minst halva dagen bör dammen vara solbelyst. Fiskar trivs också bäst i uppvärmt vatten. Jorden runt dammen bör helst vara fattig på sten. Stenar kan skada dammfolien. För att undgå problem med löv i vattnet bör dammen ligga en bit ifrån trädgårdens träd. Fundera över var vattnet kommer att ta vägen om dammen svämmar över vid ett kraftigt regn. Som regel bör inte en trädgårdsdamm placeras i närheten av hus. Dessutom är det förstås trevligt att kunna betrakta dammen från de ”rum”, ute och inne, där man oftast befinner sig.
Dammens utformning
Dela in dammen i olika zoner. Som en övergång mellan fast mark och vatten gör du en sumpzon. Den består av vattenmättad jord och kan vara 0-30 cm djup. Här planteras växterna direkt i den blöta jorden. Mellan sumpzon och dammen i övrigt behövs en avgränsande vägg så att inte jorden sköljs med ut i vattnet. En sumpzon med höga växter kan med fördel läggas vid dammens norra sida. Där får växterna mycket sol men skuggar inte dammen. I en 10-30 cm djup grundvattenzon trivs de flesta vattenväxter. I grunt vatten trivs också fåglar och grodor. En djupvattenzon kan vara 0.5-1m djup. Detta är framför allt en plats för näckrosor. I grundvatten- och djupvattenzonerna planteras var växt för sig i korgar. Slänterna mellan de olika nivåerna bör inte vara brantare än
45 °, och varje avsats bör vara minst dubbelt så bred som hög.

Så här kan du gå till väga

Färdigformad damm
Markera dammens form på den plats du valt. Gräv ett hål som är 10 cm vidare än dammen åt alla håll, även djupet. Tag bort alla stenar och rötter. Lägg en 10 cm tjock sandbädd i botten av hålet och sätt dammen på plats. Fyll upp runt om dammen med sand så den får ordentligt stöd överallt. Var noga med att få dammen i våg!
Damm efter eget huvud
Bestäm dammens form och storlek. Arbeta med mjuka linjer och se till att göra dammen tillräckligt stor. Växterna behöver utrymme och du vill säkert också ha en öppen vattenyta där moln, gräs och blommor kan spegla sig. I en stor damm blir dessutom temperaturen jämnare och det är lättare att uppnå en biologisk balans. Markera dammens konturer med t ex en slang, sand eller sågspån, eller med ett snöre som spänns mellan käppar. Markera också de olika avsatserna i dammen så du vet var du ska gräva djupt och var du ska gräva grundare. Börja i mitten av dammen och arbeta utåt. Gräv 5 cm djupare och vidare än du tänkt dig dammens färdiga mått. Tag bort alla stenar och rötter du ser. Lägg på ett 5 cm tjockt lager sand eller en skyddsmatta innan du lägger på dammfolien. I jord med mycket sten och rötter kan det vara befogat med både sand och skyddsmatta. Det är mycket viktigt att dammkanten blir vågrät - kontrollera med lång bräda och vattenpass. Vill du styra överskottsvatten åt ett visst håll kan du göra dammkanten 1/2-1 cm lägre där, eller konstruera någon form av bräddavlopp.

Med hjälp av ett snöre kan du mäta hur stor dammfolie du behöver. Låt snöret följa dammens form på det längsta resp. det bredaste stället tvärs över dammen. Lägg till 30 cm vid varje kant, d v s 60 cm på längden och lika mycket på bredden. Du kan också räkna ut åtgången genom att ta dammens längd + (2x största djupet) + 60 cm (för kanterna). Foliens bredd = dammens bredd + (2x största djupet) + 60 cm.

Det finns tre typer av dammfolie; polyvinylkloridfolie (PVC), polyetenfolie (PE) och butylgummiduk. Till mindre och medelstora dammar är en 0.5 mm tjock PVC- eller PE-folie bra. PVC-folien blir mjukare och lättare att arbeta med vid hög temperatur, den läggs alltså med fördel en varm dag. Butylduk är det bästa alternativet men också det dyraste. Butylduken är mycket stark och töjbar, och den är lätt och smidig att lägga. Till en större damm, mer än 8-10 m i diameter på något ställe, bör man satsa på butylduk.

Sträck ut dammfolien över hålet och lägg stora stenar runt om så att duken hålls på plats. Börja fylla vatten, lugnt och försiktigt, i mitten av dammen. Folien sjunker ner efter hand av vattnets tyngd och formar sig efter gropen. I början kan man få sträcka lite i duken för att undvika veck. Av den överskjutande folien gör du en kapillärspärr, en vattenspärr, för att inte den omgivande jorden ska suga vatten från dammen, och för att inte jord ska komma ner i vattnet. Spärren åstadkommer du genom att göra en böj på folien. Lägg i singel, stenar, grus eller sand för att dölja folien i dammen. Särskilt viktigt är det att dölja den övre kanten på folien, för att slippa se den och för att undvika att den blir skadad. Grästorv, stenar, träsliprar och torvblock är exempel på material som kan användas att täcka med.

Elektriska pumpar för syresättning av vattnet i dammen, till fontäner eller vattenfall, finns av olika fabrikat och med varierande kapacitet. Rådgör med din VäxtMästare om vad som är lämpligt för dina behov. Tänk bara på att placera fontän och näckrosor i skilda delar av dammen. Näckrosor tycker inte om vatten på bladens ovansidor, där sitter de klyvöppningar som näckrosorna andas med.
En fast kant av hålsten, ger stabilitet åt kantplattorna, som är satta i sand eller cement.

En grusgrund under vattenytan hindrar duk och grus att glida mot dammbotten.

En strand med stenar eller torvblock i vattenbrynet kan göras så här. Täck dukytan under stenarna med geotextil, för mekaniskt skydd.
 
© GNARPAN 2001-2011 - ALL RIGHTS RESERVED