Gnarpan Kalejdoskop
 
Plantering av buskar: 
 
 
 

Allmänt om plantering

Vida växtbäddar och generös vattning under hela första säsongen är A och O för att nyplanterade växter ska etablera sig väl. Det är också viktigt att plantera grunt. Övre delen av rotsystemet ska vara precis under jordytan. Längre ner i jorden är syretillgången sämre och rötterna kan inte arbeta lika effektivt.

Dränering

Rötterna måste ha tillgång till syre. Där det står vatten någon gång under året trängs luften i marken undan och rötterna kvävs. Innan du planterar på en sådan yta måste den dräneras.
Upphöjd plantering är ett annat sätt att leda bort vatten från rötterna. Du kan också lägga ett dräneringslager av grus i botten av planteringsgropen.

Jorden

En bra jord är porös och mullrik. Organiskt material är den bästa jordförbättringen för alla jordar, från sand- till lerjordar. Använd t ex kompost, förmultnad kogödsel, torvmull eller barkmylla. Blanda ner mullen i jordens ytskikt.

Planteringstid

Växter med klump eller med bara rötter planteras tidig vår eller sen höst. Krukodlade växter kan planteras när som helst, från vår till höst.

Planteringsgrop/växtbädd

Planteringsgropen kallas också växtbädd. Du ska inte bara gräva en grop åt rötterna utan bädda för dem och för deras utveckling på den nya växtplatsen. Gräv vida gropar! De flesta växter har ett rotsystem som breder ut sig mer på bredden än på djupet. Växtbäddens diameter bör vara minst dubbelt så stor som rotsystemets. Luckra jorden under och runt växtbädden.

Växtbäddens minimidjup för olika växtslag

60 cm: träd, rosor, rododendron, klängväxter och solitärbuskar.
40 cm: prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor och stora perenner.
20-30 cm: medelstora och små perenner.
Gräv helst djupare än de här angivna måtten, och gör alltid gropen betydligt vidare än den är djup.

Ta hand om växterna

Växter med bara rötter ska planteras omedelbart när du får hem dem. Får de vänta torkar rötterna ut. Om du inte har möjlighet att plantera växterna på rätt plats från början kan du jordslå dem i skuggan en kort tid. Gräv en ränna där du sätter ner växterna bredvid varandra. Täck sedan rötterna väl med jord och vattna.
Växter i kruka eller med klump tål bättre att vänta på planteringen. Placera växterna i skuggan och håll jorden runt rötterna lätt fuktig.

Plantering

Se till att rötterna är ordentligt fuktiga vid planteringen. Du kan t ex sänka ner rotsystemet i vatten en stund. Krukor, påsar och plastnät ska tas bort före planteringen. Säckväv runt en rotklump kan lämnas kvar men det är bättre att ta bort den. Ska väven vara kvar måste den lossas upptill och bredas ut när växten står i planteringsgropen. Sätt ner plantan i gropen så att rotsystemets översta del hamnar någon cm under jordytan. På barrotade plantor kan enstaka långa rötter kortas in, men sedan ska rötterna kunna hänga fritt i gropen. Om de viks är gropen för grund.
Fyll gropen till hälften med jord och tryck till om rötterna så att plantan står där den ska. Använd händerna, trampa inte! Vattna rejält genom att fylla gropen med vatten, gärna flera gånger. Kontrollera igen att rotsystemet kommer på rätt djup.
När vattnet sjunkit undan fyller du gropen helt med jord. Vattna rikligt en gång till.
Det är bra att täcka jorden med täckbark eller något annat organiskt material. Med marktäckning minskar avdunstningen från jordytan.

Tänk också på att ...

Träd behöver
stöd i blåsiga lägen. Använd låga stolpar och uppbindningsmaterial som andas.
Sadelgjord, kokos och bast är bra material. Banden måste vara breda så de inte skär in i trädstammen.
Slå ner stolparna i planteringsgropen, utanför trädets rotsystem. På platser som är hårt utsatta för vind är det bra att använda två stolpar per träd. Bind lågt, max 40-60 cm över markytan. Då kan kronan röra sig med vinden. Det är viktigt för att rotsystemet ska utvecklas och för att stammen ska bli kraftig och stark. Bandet ska sitta hårt om stolpen men lösare om trädet. Håll ögonen på bindstället så det inte blir för trångt och skär in i barken. Ta bort uppbindningen när trädet etablerat sig på den nya växtplatsen och stammen grovnat. Det brukar vara ett till tre år efter planteringen.
Fruktträd
och andra förädlade träd ska planteras med förädlingsstället över jordytan. Förädlingsstället syns som en knöl på stammens nedre del.
Rosor
ska planteras med förädlingsstället ca 10 cm under jordytan. Kupa upp 10 cm jord, täckbark eller barkmylla runt plantorna. Det skyddar mot frost och uttorkning.
Vid vårplantering skärs rosornas grenar ner till ca 10 cm längd i samband med planteringen. Höstplanterade rosor beskärs följande vår. Rätt tid att beskära är när björkarna slår ut.
Barrväxter
är tacksamma för skuggning den första våren om det blir mycket varmt och soligt.
Använd t ex juteväv.
Klätterväxter
ska klippas ner till 25 cm vid vårplantering. Höstplanterade växter klipps ner första våren. Klätterhortensia ska inte klippas ner. Klematis planteras djupt med rotklumpens översida 10 cm under jordytan. Runt rothalsen är det bra att lägga sand.
Häckplantor
ska klippas ner till ca 20 cm den första våren. Då förgrenar plantorna sig bättre och häcken blir tät och fin ända från basen. Bok, avenbok och barrväxter ska inte klippas ner.
Vattna
alla nyplanterade växter under torra perioder hela första säsongen. Vattna rikligt vid varje tillfälle så jorden blir fuktig på djupet. Använd gärna en s k rotvattnare.

© GNARPAN 2001-2011 - ALL RIGHTS RESERVED